Menu

Realitní zákon - přesněji zákon o realitním zprostředkování.

Kolik se toho o něm už napsalo. A přesto, pořád narážím na realitní makléře, kteří vlastně ani nevědí, co se v této věci děje, k jakým změnám se schyluje. A tak myslím, že nebude škodit několik aktualit si připomenout.

V pondělí 21. ledna vláda na svém jednání schválila návrh zákona, který mění dosavadní volnou živnost realitního makléře na živnost vázanou s požadavky na odbornou kvalifikaci. Tak by se dala ve stručnosti shrnout zpráva ČTK. Že tomu předcházela léta „tlučení“ Asociace na všechny „přivřené a zavřené a někdy i zamčené dveře“, není třeba opakovat. I tento návrh zákona, předkládaný vládou, je vlastně dílem čtyřleté práce, dohadování a tahanic. Nic na světě není dokonalé, a i tento návrh zákona má svá slabší i silnější místa. To by však bylo na knihu, nikoli kratší článek do časopisu. Tak si shrňme alespoň základní fakta a informace tak, jak je máme právě k dispozici.

Vázaná živnost

Ale co vlastně znamená termín vázaná živnost? Kolik lidí o něm hovoří a kolik z nich vlastně neví… Vázaná živnost je živnost, pro kterou je potřeba mít odborné vzdělání. Například zedník musí mít aspoň výuční list. Odborně se jedná o živnosti, podmínkou jejichž provozování je odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 živnostenského zákona, nestanoví-li živnostenský zákon jinak (viz § 24). Jedná se o ohlašovací živnosti vyjmenované v příloze č. 2 živnostenského zákona.

Jak dlouho jsme volali po tom, aby mohli realitní kancelář provozovat pouze profesně zdatné osoby. V rámci své praxe jsem nepotkal „realiťáka“, který by o sobě řekl, že o tom, co dělá, vlastně nic neví. A opravdu, většina těch, se kterými se potkávám, je opravdu věci znalých. Ale že i to není pravidlem, je bohužel také pravda…

Vysokoškolské vzdělání – podmínka pro realitní makléře

S tímto názorem, ve vztahu k návrhu zákona se setkávám dost často. Tuto informaci nejčastěji šíří někteří novináři a makléři, kteří si nedovedou přečíst to, co zákon říká, až dokonce. Není to pravda. Ano, některé vysokoškolské vzdělání bude automatickou „vstupenkou“ do oboru. Ale neznamená to, že by již nikdo jiný nesměl v tomto oboru podnikat. Možností je více, ale připadá mi nejsnazší říci, že kdo složí zkoušku odborné způsobilosti (dle příslušných pravidel) před tzv. „autorizovanou osobou“, má vystaráno (viz www.arkcr.cz).

Písemné smlouvy

Ano, to je bezesporu posun kupředu. Pokud realitní kancelář chce zprostředkovávat, musí za tímto účelem mít uzavřenu písemnou zprostředkovatelskou smlouvu. I v této části lze zaznamenat oponenty, a to dokonce z řad odborné veřejnosti. A já se ptám proč? Jaký je problém uzavřít takovou smlouvu i s největším kamarádem, se kterým „přece nic podepisovat nemusím“? O tyto obchodní případy totiž nejde. Jde o to, aby se zabránilo „kradení zakázek“, aby se omezilo inzerování nemovitostí, u kterých si to jejich majitelé nepřejí. Jde o vyjasnění vztahu mezi zprostředkovatelem a klientem.

Pojištění

V tomto bodě se jedná o povinné pojištění profesní odpovědnosti. To je ochrana pro samotného zprostředkovatele i pro spotřebitele. Většina realitních makléřů to chápe. V rámci návrhu zákona jsme tuto kapitolu s ministerstvem mnohokráte řešili. Nešlo o to, zda ano, či ne, ale hlavní bodem byla vždy navrhovaná výše tohoto pojištění. Na to není zcela jednotné stanovisko. Pojišťovny hájí tu nejvyšší hladinu celkem pochopitelně a to přesto, že za celou dobu, kdy toto pojištění poskytují, byla plnění minimální. Nepojištěný zprostředkovatel si dle návrhu zákona koleduje o značnou pokutu. Bude-li pojištění drahé, pak může i tato okolnost počet makléřů na trhu omezit. MMR muselo podle ministryně Dostálové zákon navrhnout tak, aby nediskriminoval malé a střední podnikatele. Zástupci některých realitních kanceláří také proto kritizují, že pojištění realitního zprostředkovatele je nedostatečné, když částka povinného pojištění na pojistnou událost se snížila z původních šesti milionů korun na 1,75 milionu. „I tahle částka nám působila velké problémy“; „Museli jsme zvolit zlatou střední cestu“, k tomuto tématu dodává ministryně Dostálová.

Zdraží se služby?

Členové Asociace jsou takto povinně pojištěni již léta. Tuto povinnost si zakotvili do platných stanov Asociace. Mají snad vyšší provize než realitní kanceláře, které se nezavázaly k ničemu takovému a pojistku si nezřídily? Samozřejmě, že ne. Neobstály by na trhu. V tomto směru je daleko větším problémem DPH. Realitní kanceláře, plátci DPH vědí, o čem hovořím.

Když ředitelé některých realitních kanceláří tvrdí, že pojištění zdraží jejich služby, pak si já myslím, že jim spíše zkomplikuje nábor nových makléřů. Někteří to naopak možná využijí jako náborovou marketingovou výhodu: „Zaplatíme za vás povinné pojištění odpovědnosti.“

„Klientské“ peníze

Vyřešil zákon tzv. úschovy u realitní kanceláří? Vlastně ne. Úschovy peněz, které nejsou penězmi realitní kanceláře, jako jsou třeba zálohy na kupní ceny, úschovy celé kupní ceny apod., nevyřešil. Tak trochu po vzoru „chytré horákyně“. Ani je nezakázal, ani neřekl, jak by mělo vše probíhat, třeba podle pravidel úschov u advokátů. Říká, že je nemá realitní kancelář nabízet a má doporučovat služby jiných subjektů (např. banky).

A co bude dál?

Už jsem se setkal s názory typu: takže máme nový realitní zákon. Od kdy platí? Ale tak jednoduché to přeci jen ještě není. Zákon musí schválit parlament a podepsat prezident. A jak víme, to může být poměrně složitá cesta. Všechno začne tím, že poté, kdy návrh ve sněmovně obdrží příslušné číslo jednací, svého zpravodaje, poputuje jednotlivými výbory než do sněmovny dorazí. Důležitější než rychlost takového putování, bude výsledná kvalita návrhu, resp. návrhů případných úprav. Jakmile se zákon podaří předložit poslancům, bude se jistě bouřlivě diskutovat. To může být ku prospěchu věci, ale jak víme, někdy dokáže poslanecká tvořivost zákony komplikovat. No, a pokud projde zákon v poslanecké sněmovně, tak je tu ještě senát. A pak prezident… Ministryně Klára Dostálová, která zákon předkládá, za nejzazší přijatelný termín pro uvedení zákona v platnost považuje začátek roku 2020.

Ovlivní zákon počet RK v ČR?

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v ČR ke konci loňského roku 14 602 podnikatelských subjektů, které se hlásily ke zprostředkovatelské činnosti. Po přepočtu na počet obyvatel patří v tomto ohledu Česká republika ke špičce v Evropě, na jednoho makléře připadá asi 720 obyvatel. Neoficiální odhady počítají až s 25 000 realitních zprostředkovatelů. V Německu, které je v tomto žebříčku na posledním místě, je počet obyvatel na makléře desetkrát vyšší.

„Právě díky novému zákonu a novým podmínkám to nebude již podnikání v garážových podmínkách. Cílem je nastavit komunikaci mezi klienty a makléři a navrátit prestiž oboru,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na tiskové konferenci 21. 1. 2019. Jestli se tak stane, ukáže až čas. Zákon v současném znění se o to bezesporu snaží, i když v těchto snahách lze spatřit i rezervy.

« zpět na seznam článků