Menu

Smluvní­ podmínky

Provozovatel inzertního serveru KUPTESIREALITY.cz:

Mgr. Ondřej Bárta
IČ: 75864827
Vítkovická 3056/2
702 00 Ostrava
(dále jen „majitel“)

1. KUPTESIREALITY.cz je server pro komerční inzerci.

2. Pravdivost informací. Uživatel se souhlasem s těmito provozními podmínkami zavazuje, že využívá služeb serveru KUPTESIREALITY.cz s dobrou vůlí za účelem nabídky/poptávky služby či movité nebo nemovité věci, bez úmyslu poškodit třetí osobu nebo provozovatele.

3. Komerční inzerce. Za komerční inzerci provozovatel považuje firemní (podnikatelský) inzerát a/nebo inzerát směřující k opakovanému výdělku. Komerční inzerce může být podávána výhradně prostřednictvím formuláře k tomu určenému (Formulář pro podávání komerční inzerce). Inzeráty, nesplňující podmínky komerční inzerce, považuje provozovatel za soukromé.

4. Zveřejnění inzerátu. Přijetím těchto podmínek uživatel vyslovuje souhlas se zveřejněním svého on-line inzerátu ve všech médiích, jejichž vydavatelem je KUPTESIREALITY.cz a k jeho případnému využití k propagaci serveru KUPTESIREALITY.cz.

5. Nezveřejnění nebo smazání inzerátů. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo smazat bez náhrady škody:

  - inzeráty, jejichž obsah není v souladu s platnými zákony ČR,
    odporuje dobrým mravům, nebo poškozuje provozovatele,
  - inzeráty, které nejsou v souladu s body 2 a 3 těchto provozních podmínek,
  - duplicitní inzeráty, tzn. opakovaně podávané inzeráty stejného znění,
  - inzeráty, které nebyly aktualizovány déle než 12 měsíců.

Provozovatel si také vyhrazuje právo přemístit nebo smazat inzerát, který byl zařazen do nesprávné rubriky vzhledem ke svému obsahu.

6. Ochrana dat a autorských práv. Osobní data uživatelů získaná provozovatelem se provozovatel zavazuje neprodávat, nepronajímat ani jinak neposkytovat třetím osobám. Osobní data uživatelů mohou být využita pouze pro interní potřebu provozovatele, a to zejména za účelem zkvalitnění služeb pro uživatele serveru KUPTESIREALITY.cz. Provozovatel je výlučným vlastníkem všech práv k celé databázi inzerátů na serveru KUPTESIREALITY.cz.

7. Právo na změnu/zrušení služby. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit poskytované služby na inzertním serveru KUPTESIREALITY.cz i bez předchozího upozornění uživatele.

8. Uživatelé nejsou oprávněni poskytovat služby severu KUPTESIREALITY.cz třetím osobám.

9. Funkčnost služeb. Provozovatel nemůže poskytnout a neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a dokonalého zabezpečení inzertního serveru KUPTESIREALITY.cz s ohledem na fakt, že je provozovatel sám závislý na kvalitě služeb, poskytovaných mu jeho dodavateli. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat uživatelů.

10. Informace. Přijetím těchto podmínek uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, odesílaných provozovatelem na e-mailovou adresu uživatele. E-mailové zprávy mohou mít informační nebo obchodní charakter. Nesouhlas se zasíláním e-mailových zpráv obchodního charakteru může uživatel projevit sdělením svého požadavku na nezasílání takovýchto zpráv na e-mailovou adresu provozovatele info@kuptesireality.cz. Provozovatel se zavazuje takovémuto požadavku vždy vyhovět.